image

Monika Żukowska


Wieloletni praktyk sprzedaży. Certyfikowany trener – szkoleniowiec, coach. Od 8 lat aktywnie realizuje autorskie programy szkoleniowe, koncentrując się przy tym na własnym rozwoju osobistym i podnoszeniu kompetencji zgodnie z trendami rynku. Zrealizowała ponad 7000 godzin na sali szkoleniowej, wspierając właścicieli biznesów, kardy kierownicze i ich pracowników. Prowadząc szkolenia motywuje i przeprowadza ludzi przez ważne dla nich w życiu zmiany. Uczestnicy moich warsztatów błyskawicznie i efektywnie pogłębiają wiedzę i zaangażowanie osiągając lepsze wyniki w sprzedaży. Zmieniają nie tylko nawyki w pracy, ale też swoje życie.